اطلاعات شعبه:

حداکثر تنوع نان:

تنوع نان بالا
تنوع شیرینی (خشک / تر )
کیک (یخچالی، مناسبتی)
ساندویچ
دونات و پیراشکی