اطلاعات شعبه:

حداکثر تنوع نان:

تنوع نان بالا
تنوع شیرینی: خشک / تر
کیک (یخچالی، مناسبتی)
ساندویچ
دونات و پیراشکی