اطلاعات شعبه:

حداکثر تنوع نان:

تنوع شیرینی: خشک / تر
کیک: دارد
کافه: ندارد
ساندویچ: ندارد
دونات و پیراشکی: دارد