اطلاعات شعبه:

حداکثر تنوع نان:

تنوع نان مناسب
تنوع شیرینی خشک
کافه: دارد
دونات و پیراشکی
مواد اولیه پخت نان و شیرینی
اقلام بازرگانی مرتبط
نشیمن کافه