اطلاعات شعبه:

حداکثر تنوع نان:

تنوع نان بالا
تنوع شیرینی: خشک
ساندویچ و نوشیدنی سرد
دونات و پیراشکی
مواد اولیه پخت نان و شیرینی
اقلام بازرگانی مرتبط