اطلاعات شعبه:

حداکثر تنوع نان:

تنوع نان بالا
تنوع شیرینی: خشک / تر
کیک یخچالی و مناسبتی
دونات و پیراشکی