اطلاعات شعبه:

حداکثر تنوع نان:

تنوع نان مناسب
تنوع شیرینی: خشک / تر
ساندویچ و نوشیدنی سرد(محدود)
اقلام بازرگانی مرتبط
دونات و پیراشکی