منوی کافه نان سحر

قهوه های گرم

قهوه های سرد

نوشیدنی های گرم

دمنوش ها

میلک شیک ها

نوشیدنی های خنک

آب میوه های طبیعی

اسموتی ها