اطلاعات شعبه:

حداکثر تنوع نان:

فروش غیرحضوری: اسنپ فود
تنوع نان نسبتا بالا
شیرینی خشک
ساندویچ و نوشیدنی سرد
بستنی در فصول گرم
دونات و پیراشکی
مواد اولیه پخت نان و شیرینی